Wednesday, April 17, 2019

AKHLAK YANG HEBAT

Akhlak pertama: Tidak menyakiti orang lain.
Akhlak kedua: Menjauhkan bahaya.
Akhlak ketiga: Memiliki rasa malu.
Akhlak keempat: Adab dalam berbicara.
Akhlak kelima: Jangan berdusta.
Akhlak keenam: Jangan bertengkar dan jangan suka membantah.

No comments:

Post a Comment