Thursday, January 16, 2020

Bebas Daripada Pengangguran

Kepada anda yang ingin mendapat pekerjaan yang baik bagi menyara kehidupan bolehlah mengamalkan ayat 54 dari Surah Yusuf. Pastikan anda membaca ayat Al-Quran dengan bacaan yang betul sebutannya. Ijazah untuk mengamalkan ayat ini ialah bacaan yang betul tajwid daripada guru Quran dan selalu bersedekah kepada kedua ibu bapa.


No comments:

Post a Comment